146099 tb DSCF0580

שירות חדש שנפתח בחווה מספק יעוץ פרטני, זוגי ומשפחתי, אשר נועד להשלים את הטיפול שהילדים מקבלים בתחום הרכיבה הטיפולית וטיפול בעזרת בעלי חיים.
לעיתים, אנו נתקלים בקשיים רבים ברצף הגדילה של ילדינו, הרכיבה הטיפולית/טיפול בעזרת בעלי חיים אכן מהווים טיפול אפקטיבי לפתרון בעיות הילד, אולם, הילד הינו חלק מהמערכת המשפחתית ולכן שינוי שהילד יעבור יצריך שינוי והשתתפות של המשפחה בעזרה לילד להתמודד עם בעיותיו.

כאשר המשפחה מתגייסת ולוקחת חלק ואחריות בהתמודדות עם קשיי הילד נוצר תהליך של שינוי אמיתי, אשר מקל ופותר את קשיי הילד ומשפחתו.
הייעוץ ניתן על ידי מטפלת בעלת תואר ראשון ושני (BA, MA) במגמת פרקטיקום בעבודה סוציאלית ובוגרת בית הספר לפסיכותרפיה במסלול אינטגרטיבי של הסמכה לטיפול פרטני, זוגי ומשפחתי.