146524 tb DanyBakiShvil 35

עמותת 'סבא ג'ק' (ע"ר מספר 580366912 ) שמה לה למטרה להעניק טיפול באמצעות רכיבה על סוסים או בעזרת בעלי חיים קטנים לילדים ובני נוער שהוריהם אינם יכולים לעמוד בנטל הכלכלי של הטיפול.
משפחות רבות המתמודדות עם גידול ילד בעל קשיים או בעיות במישור הפיזי, ההתנהגותי או הרגשי נדרשות להפנות חלק משמעותי מהוצאות המשפחה על טיפולים מתאימים שיקדמו את רווחתו של ילדם. עבור רבות מהן, מהווה מחירו של הטיפול מחסום בלתי עביר.

בבסיס ה"אני מאמין" שלנו עומדת ההנחה שכל אדם זכאי לקבל את הטיפול הטוב ביותר עבורו גם אם אין ביכולתו לממן אותו. לעולם לא נדחה מטעמים כלכליים מטופל שבאפשרותנו לעזור לו.
היום, למעלה ממחצית הילדים ובני הנוער המטופלים בחווה, מקבלים את הטיפול בסבסוד מלא או חלקי.
תמיכתנו בילדים, בנערים ובמשפחותיהם מתאפשרת הודות לתרומות, אך אנו זקוקים לתרומות נוספות על מנת שנוכל להמשיך לתמוך בילדים וברבים נוספים שיכולים להיעזר רבות מהטיפול. אנו מזמינים אתכם 'לאמץ' ילד או נער הזקוק לטיפול ולממן עבורו את עלויות הטיפול.
עלויות הטיפול גבוהות וכל תרומה, קטנה כגדולה, תתקבל בברכה ובהוקרת תודה מצידנו ומצד הילדים, הנערים ומשפחותיהם.

דוגמאות של עלויות
• עלות טיפול לילד ברכיבה או בפינת החי עומדת על 150₪ לטיפול בודד, 600₪ לחודש טיפול ו- 7000₪ לשנת טיפול
• עלות טיפול בנער במסגרת פרוייקט הנוער עומדת על 15,000₪ לשנה, שהם 150,000 ₪ ל- 10 נערים לשנה
• עלות הטיפול בכיתה של ילדים עם שיתוק מוחין עומדת על כ-3,600₪ לחודש וכ-36,000₪ לשנת לימודים שלמה
• עלות אחזקת סוס לרכיבה טיפולית עומדת על כ-1,300₪ לחודש שהם 15,600₪ לשנה
• רכישת סוס המתאים לרכיבה טיפולית ורכישת ציוד עבורו מסתכמים בכ-20,000₪

עמותת סבא ג'ק מודה לכם על הנכונות לתרום לרווחת הילדים ובני הנוער ולהיות שותפים בשיפור איכות חייהם ובסיוע להם להשתלב בחברה.

עמותת סבא ג'ק מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. העמותה נמצאת תחת פיקוח של משרד רואה חשבון עמי אביר - רחוב קק"ל 8 ירושלים, טלפון 02-6236740.

ניתן לתרום באמצעות:
המחאות  ניתן לשלוח ל"סבא ג'ק" רחוב קורא הדורות 19 , ירושלים 93387.
העברה בנקאית  ניתן להעביר לחשבוננו בבנק הפועלים (12), סניף הגן הטכנולוגי (599) חשבון "סבא ג'ק" מספר 99011
הוראת קבע   ניתן לשלוח את טופס הוראת הקבע למשרדנו ברחוב קורא הדורות 19 ירושלים   93387. (אנו נדאג להעבירו לבנק של התורם)  הורדת טופס הוראת קבע ב PDF
תרומה בכרטיס אשראי על ידי מילוי הספח בטופס הוראת הקבע ושליחתו לכתובת הנ"ל.

התורם יכול לקבוע את העדפותיו בדבר מטרת התרומה:
• סיוע לילדים ברכיבה טיפולית
• סיוע לילדים בטיפול באמצעות בעלי-חיים
• לתכנית הנוער
• להשקעות בציוד או בנייה
• לכל מה שנחוץ לפי בחירת החווה

המעוניינים לקבל פרטים נוספים או להכיר את מגוון הפרוייקטים הפועלים בחווה ולתרום לזה הקרוב לליבם, מוזמנים לפנות לדני בקי בטלפון 050-6801985 לתיאום ביקור במקום.

אנו מודים לתורמים שבזכותם עבודתנו מתאפשרת
• משפחת אברהם וויויאן בז'רנו מלונדון נתנו את תרומת ההקמה הראשונה  ומסייעים מידי תקופה בתרומה נוספת, הכסף ניתן לנו כתרומת הקרן לירושלים.
• קרן משפחת ג'ונס (הווארד ודבי ג'ונס מניו יורק וחברת IDT ): נתנו התחייבות לתרומות לפעילות  מחולק לתקופה של 10 שנים + תרומה לתשתיות . העמותה שינתה את שמה בשנת 2005 ל"סבא ג'ק – מרכז לטיפול חוויתי" לזכרו של ג'ק ברונשטיין - הסבא של הווארד ג'ונס.
הקרן לירושלים.
• קרן דורסט מלונדון תרמה להשקעות בתשתיות.
• קרן שוקן מירושלים.
• תרומות נוספות של כסף, ציוד או חומרים מחברות מסחריות ומאנשים פרטיים.