145903 tb DSCF0669

טיפול באמצעות סוסים דורש צוות טיפולי רחב; במקרים רבים ישנו צורך בשניים, שלושה ולעתים גם ארבעה אנשי צוות סביב רוכב אחד על מנת להבטיח את בטיחות הטיפול ואת יעילותו.
אנשי הצוות המלווים נדרשים להוביל את הסוס, לתמוך ברוכב בעל מוגבלות פיזית, לתווך הוראות עבור רוכבים בעלי לקויות תקשורת, לסייע באמצעות שימוש בעזרים חיצוניים במגרש ועוד.

פעילות זו איננה יכולה להתקיים ללא עזרתם האינטנסיבית של מתנדבים. בין המתנדבים שהגיעו אלינו היו בנים ובנות מעמותת 'אחריי' שדחו את שירותן הצבאי על מנת לתרום שנה לקהילה, צעירים וצעירות מהמכינה הקדם צבאית של הקיבוץ העירוני 'בית ישראל', צעירות מצפון אמריקה שהגיעו במסגרת מדרשת 'ייעוד' לארץ לשנת למידה והתנדבות, מתמחים ממכללת 'גבעת וושינגטון', מתנדבים מדנמרק הבאים לתקופה של מספר חודשים מידי שנה ואחרים. כל מתנדב מגיע מסיבות שונות אך לכולם משותף הרצון הכן לעזור לתת ולתרום.
עבודתם של המתנדבים היא משמעותית ביותר עבורנו, לא רק מההיבט הכלכלי, אלא בעיקר מההיבט הבין אישי; מערכת היחסים הנוצרת בין הילדים למתנדבים- המלווים אותם באופן קבוע- מהווה חלק בלתי נפרד ממהלך הטיפול. המפגש בין הילדים למתנדבים מעניק לילדים חווית שייכות, בטחון ואהבה ולמתנדבים חוויה עצומה של סיפוק והתרגשות. את המשפט "החיוך של הילד הוא השכר שלי", אפשר לשמוע בהזדמנויות רבות.
המתנדבים שלנו עוברים קורס הכשרה קצר במסגרתו הם מכירים את עולם הסוסים ואת העולם הטיפולי; בקורס נלמדות מיומנויות עבודה עם הסוס, מיומנויות עבודה באורווה ומיומנויות עבודה על ילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים. בסיום הקורס משולבים המתנדבים בעבודה עם הסוסים, בעבודת האורווה השוטפת וכמובן- בעבודה עם הילדים ובני הנוער במגרש הרכיבה.
המעוניינים להשתלב במערך המתנדבים של החווה מוזמנים ליצור קשר או להגיע לביקור התרשמות בחווה.